RS 280 klasės jachtų taisyklės

2007 metų redakcija

 

 

Skyrius A – Pagrindinės taisyklės

 

Šiomis taisyklėmis siekiama užtikrinti, kad visi laivai būtų maksimaliai identiški pagal savo konstrukciją, korpuso formą, svorį, svorio paskirstymą, įrangą, rangautą, takelažą ir bures.

 

I. RS 280 klasės jachtos yra uždara klasė - monotipas.

 

II. Gamintojo teisės

 

  1. RS 280 klasės jachtų gamintojo teisės priklauso UAB “Plastolitas“.
  2. Statyti, remontuoti ar restauruoti RS 280 klasės jachtą, falškylį, vairą, ar keisti jų konstrukcijas gali tik UAB “Plastolitas“. Kitas gamintojas ar vykdytojas gali atlikti šiuos darbus tik gavus UAB “Plastolitas“ leidimą.

 

III. Taisyklių pakeitimai ir papildymai

 

  1. RS 280 klasės jachtų taisyklių pakeitimai vykdomi atsižvelgiant į RS 280 klasės jachtų kapitonų ar jų atstovų pageidavimus.
  2. Prieštaravimai ir pasiūlymai sprendžiami jachtų kapitonų ar atstovų susitarimu, o iškilę ginčai – balsavimu.
  3. Balsavimas.

-     Balsuojant rezultatą lemia balsų dauguma.

-     Kiekviena jachta turi vieną balso teisę.

-  Papildomą vieno balso teisė suteikiama gamintojui, balsuojant už techninių sprendimų pakeitimus. Balsams pasiskirsčius vienodai - gamintojo balsas yra lemiamas.

-     Kvorumas - 75%.

 

IV. Organizacija

 

  1. Gamintojo atsakomybė.

 

1.1    Dugno ir denio formų, vidaus konstrukcijos, falškylio, vairo, vantputensų, bušprito ir stiebo  matavimus vykdo ir už šių parametrų teisingumą atsako gamintojas.

1.2    Už papildomo balasto montavimą ar demontavimą atsakingas jachtos savininkas (žr. priedas Nr.2).

 

  1. Matuotojai ir matavimo sąlygos

 

2.1    Jachtos matavimus vykdo matavimo grupė , kurią sudaro matuotojas ir matuojamos jachtos atstovas. Atliekant jachtos svorio matavimus papildomai privalo dalyvauti mažiausiai dviejų skirtingų jachtų stebėtojai.

2.2    Jachtos savininkas privalo paruošti jachtą ir sudaryti tinkamas sąlygas inventoriaus matavimams (žr. priedas Nr.2).

2.3    Matavimo liudijimas

Matavimo liudijimas išduodamas jachtai, atitinkančiai klasės reikalavimams.

Jachta, pakeitusi matuojamus parametrus, privalo būti permatuota.

 

  1. Dalyvavimas varžybose

 

3.1    RS 280 klasės jachtų varžybų rezultatai skaičiuojami jachtai, nepriklausomai nuo varžybų eigoje pasikeitusio jachtos  savininko, kapitono ar įgulos.

3.2     Varžybos pravedamos vadovaujantis ISAF ir 2007m. RS 280 klasės varžybų ir matavimo taisyklėmis. Atsiradus prieštaravimams pirmumas atiduodamas RS 280 klasės monotipo taisyklėms.

3.3    Varžybos pravedamos vadovaujantis varžybų nuostatais.

3.4     Jachta privalo turėti galiojantį laivo bilietą.

3.5     Jachta privalo turėti galiojantį RS 280 matavimo liudijimą.

3.6     Jachta turi turėti galiojantį techninės apžiūros taloną.

 

 

Skyrius B   Techninė dalis

 

I.    Apribojimai

 

1.   Draudžiamos bet kokio tipo hidraulinės ir pneumatinės sistemos.

2.   Draudžiama keisti stakselio halsinio kampo tvirtinimo vietą.

3.   Dugno, falškylio ir vairo plunksnos vietos ar profilių pakeitimai, kurie keičia jachtos hidrodinamines savybes yra draudžiami.

4.   Draudžiama keisti jachtos denio formą.

5.   Draudžiamas bet kokio tipo judantis balastas.

6.   Leidžiama naudoti tik E.Gylio I.Į. siūtas bures iki 2008-ų metų sezono pabaigos (išimtis jachtos „Karamba“ kap.Gintauto Kalaušio 2006m. užsakytom ir 2007-ais vasario mėn. nupirktom burėm).

7.   RS 280 Švyturio čempionato ir RS 280 taurės varžybų metu yra draudžiama naudoti spinakerį.

 

II.   Matavimai

 

Matavimai vykdomi remiantis ISAF  ir RS 280 jachtų klasės matavimo taisyklėmis. Esant reikalui, kiekviena jachta turi sudaryti visas sąlygas jos patikrinimui 1(vienos) valandos laikotarpyje po paskutinės jachtos finišo. Jachtos, pažeidusios šias taisykles, nuobaudą, sprendžia jachtų kapitonų ar jų atstovų susirinkimas.

 

 

1.   Stiebas.

 

1.1    Leidžiamas tik „SparCraft“ firmos I 180 ir F 135 profilių, aliuminio lydinio stiebai. Stiebas turi atitikti jachtos gamintojo matavimus.

1.2.    Vantų, štago, zalingų kampas ir jų tvirtinimo vietos turi atitikti jachtos gamintojo matavimus.

1.3     Vantų ir štago įtempimas gali būti keičiamas tik talrepų pagalba.

 

2.    Groto gikas.

 

2.1.   Leidžiamas medinis ir aliuminio lydinio gikas atitinkantis jachtos gamintojo matavimus.

 

3.   Spinakerio gikas.

 

3.1.   Leidžiamas tik vienas (maks. 3550mm) bet kokio tipo gikas.

 

4.    Bušpritas.

 

4.1.   Leidžiamas aliuminio arba nerūdijančio plieno lydinio bušpritas, atitinkantis jachtos gamintojo matavimus.

4.2.   RS 280 Švyturio čempionato ir RS 280 taurės varžybų metu bušpritą galima ištraukti tik paėmus pirmą ženklą.

 

5.   Stakselio bėgeliai.

 

5.1.   Leidžiamas tik vienas tiesus bėgelis kiekviename borte, kurio darbinis ilgis min. 850mm max. 1350 mm.

5.2.   Leidžiamas tik vienas šliaužiklis ant stakselio bėgelio.

5.3.   Stakselio bėgelis gali būti tvirtinamas tik ant denio plokštumos ir negali būti pakeltas nuo jos daugiau kaip 20mm.

 

6.   Groto bėgelis.

 

6.1.   Galimas tik vienas groto šotų bėgelis.

6.2.   Bėgelis gali būti tvirtinamas tik ant kokpito dugno plokštumos. Tvirtinimo vieta nuo priekinės kokpito sienelės 1250mm +/- 150mm.

6.3.   Bėgelis gali būti pakeltas nuo kokpito plokštumos ne daugiau kaip 80mm.

 

 

7    Relingai

7.1.   Visi relingų stulpeliai turi būti pritvirtinti prie korpuso nejudamai ir varžybų metu negali būti išimami.

 

 

8.   Sukomplektuotas laivas.

 

8.1.   Svoris.

Minimalus jachtos svoris turi būti 1800kg. Jachtos komplektacijos ir svėrimo sąlygos nurodytos (žr. priedas Nr.2).

 

8.2.   Svorio koregavimas.

      Jeigu jachta sveria mažiau negu 1800kg, tai į ją dedamas svorio balastas, už kurio įdėjimą atsakingas jachtos savininkas. Vieta reglamentuoja (priedas Nr.2).

 

 

 

9.   Reklama.

 

9.1.   Reklamos vietą, dydį ir prioritetą nustato RS-280 jachtų klasės čempionato organizatoriai

(žr. priedas Nr.1).

 

10. Burės.

 

Burės matuojamos pagal ISAF burių matavimo taisykles.

RS 280 jachtų klasės taurės ar čempionato etapo metu galima naudoti tik

-      1 grotą;

-      1 stakselį;

-     1 štorminis stakselis ( burės plotas maks. 6m2 );

-      1 genakerį.

Bures galima keisti tik plyšimo atveju.

 

Burių matavimai turi atitikti RS 280 jachtų klasės taisykles (žr. priedas Nr.3).

 

11. Įgula.

 

10.1.            Bendras įgulos svoris yra neribojamas.

10.2.            Įgulos narių skaičius: minimalus - 4 žmonės, maksimalus - 5 žmonės.

 

 

12  Distancija

 

1       RS 280 Švyturio čempionato ir RS 280 taurės varžybose yra privalomi sekantys varžybų nuostatų punktai.

 

Distancija reglamentuoja varžybų instrukcija

 

Ženklai: 1; 1a; 2;

 

Startas ir finišas prie pavėjinio  ženklo

 

 

 

Priedai:

 

1.   Reklama, klasės ženklai ant bortų ir burių

2.   Svėrimo sąlygos, balastas

                      3.   Burių išmataimai

                                                                                     

                           RS 280 jachtų klasės taisyklės

                                2007 metų redakcija

 

 

Priedas Nr. 3    -     Brėžinys

 

I. Grotas                                                                    Min.(mm)                               Max.(mm)

 

1.      Priekinės škatorinos ilgis                                10300                                     10570

2.      Galinės škatorinos ilgis                                   10700                                     11000

3.      Apatinės škatorinos ilgis                                 3500                                       3700

4.      Falinės lentelės plotis                                      -                                               170

5.      Burės plotis ¾ ilgio                                          -                                               1700

6.      Burės plotis ½ ilgio                                          -                                               2700

7.      Burės plotis ¼ ilgio                                          -                                               3400

 

Leidžiamos tik keturios skersinės ir aštuonios pagalbinės (max 450mm ilgio) latės.

 

II. Stakselis

 

1.      Priekinės škatorinos ilgis                                9950                                       10150

2.      Galinės škatorinos ilgis                                   9500                                       9800

3.      Apatinės škatorinos ilgis                                 3500                                       3700

4.      Falinio kampo plotis                                        -                                               100

 

Leidžiamos tik trys latės galinėje škatorinoje, nutolusios nuo galinės škatorinos max 500 mm

Viršutinė latė negali būti arčiau kaip 1800 mm iki falinio kampo matavimo taško (head point).

Maksimalus latės ilgis gali būti 800mm

 

III. Spinakeris

 

1.      Šoninės škatorinos ilgis                                  10500                                     10750

2.      ½ apatinės škatorinos                                     2900                                       3320

3.      Ilgis nuo falinio kampo iki apatinės

škatorinos vidurio (Foot median)                   11200                                     11400

4.      Burės plotis ¾ ilgio                                          -                                               4400

5.      Burės plotis ½ ilgio                                          -                                               7600

6.      Burės plotis ¼ ilgio                                          -                                               7600

 

Medžiagos svoris negali būti lengvesnis negu 35 g/m²

 

IV. Genakeris

 

1.      Priekinės škatorinos ilgis                                11800                                     12050

2.      Galinės škatorinos ilgis                                   9900                                       10200

3.      Apatinės škatorinos ilgis                                 7000                                       7250

4.      Ilgis nuo falinio kampo iki apatinės   

škatorinos vidurio (Foot median)                   -                                               11600

5.      Burės plotis ¾ ilgio                                          -                                               2420

6.      Burės plotis ½ ilgio                                          -                                               4900

7.      Burės plotis ¼ ilgio                                          -                                               7030

 

Medžiagos svoris negali būti lengvesnis negu 35g/m2