LaserWorld

Nuo šiol LaserWorld žurnalus galima skaityti ir elektroninėje versijoje.
Rugsėjo numeris:
http://www.laserinternational.org/__LW/Sept08LaserWorld.htm