Eurosaf Delta Loyd NED

Laser STANDARD:
Martis Pajarskas
Karolis Janulionis
RS-X:
Juozas Bernotas
Martynas Juodeska

http://www.deltalloydregatta.org/