2011 m. Bangpūčio taurė

Kauno buriavimo mokykla „Bangpūtys“

2011 m „Bangpūčio taurės“ varžybos
2011 09 16 – 09 18
KAUNAS

Rezultatai 2011.09.18 GALUTINIAI - http://kaunas.sailing.lt/vr/Bangputys/2011/Bangpucio%20taure/

LENKTYNIŲ INSTRUKCIJA

Kauno buriavimo mokykla „Bangpūtys“

2011 m „Bangpūčio taurės“ varžybos
2011 09 16 – 09 18
KAUNAS

LENKTYNIŲ INSTRUKCIJA

1. TAISYKLĖS
1.1 Regata vykdoma pagal 2009 – 2012 m. BVT, (ISAF Racing Rules of Sailing 2009– 2012), regatos nuostatus ir šią instrukciją.
1.2 Nebus jokių, varžybų organizatorių, specialių nurodymų.
1.3 Bus taikomos jachtų klasės ir įrangos taisyklės.
1.4 Starto zona yra zona, nutolusi nuo bet kurio starto linijos taško 30 m.
1.5 Lenktynių zona yra plotas, kuriame gali lenktyniauti jachtos, plius 30m. nuo jo.
1.6 Jeigu yra prieštaravimai tarp Varžybų nuostatų ir šios Lenktynių instrukcijos tai viršenybę turi Lenktynių instrukcija.
1.7 Jeigu yra kalbiniai prieštaravimai, tai tekstas anglų kalba turi viršenybę.

2. SAUGUMO REIKALAVIMAI
2.1 Lenktynių komitetas gali paduoti protestą prieš jachtą nesilaikančią šių reikalavimų.
2.2 Dalyviai būdami ant vandens, privalo dėvėti individualias gelbėjimosi priemones visą laiką, išskyrus trumpą laikotarpį kaip keičiama arba tvarkoma apranga ar individuali įranga.
2.3 Pasitraukusi iš lenktynių jachta, turi informuoti bet kurį lenktynių komiteto laivą prieš paliekant lenktynių zoną, o jeigu to neįmanoma padaryti, tai grįžus į krantą, kaip galima greičiau pateikti informaciją raštu lenktynių biure.

3. INFORMACIJA DALYVIAMS
Informacija dalyviams bus skelbiama oficialioje skelbimų lentoje, kuri yra Bangpūčio mokyklos bestibiulyje.

4. LENKTYNIŲ INSTRUKCIJOS PAKEITIMAI
4.1 Visi lenktynių instrukcijos pakeitimai bus skelbiami iki 09 30 val. tos dienos, kurią jie įsigalios, išskyrus lenktynių tvarkaraščio pakeitimus, kurie bus skelbiami iki 20.00 val., vieną dieną prieš jiems įsigaliojant.
4.2 Galimi lenktynių instrukcijos pakeitimai ant vandens, jeigu apie juos įmanoma informuoti visus varžybų dalyvius.

5. SIGNALAI KRANTE
5.1 Signalai krante bus iškeliami Bangpūčio buriavimo mokyklos uosto signaliniame stiebe.
5.2 Kai “AP” vėliava pakelta krante, “1 minutė” “AP” signale yra keičiama į “ne anksčiau kaip po 45 minučių”.

6. LENKTYNIŲ TVARKARAŠTIS

6.1 Penktadienis, rugsėjo 16 d.
• 12:00-13:30 Dalyvių registracija.
• 14:30-15:00 Teisėjų, trenerių ir organizatorių pasitarimas.
• 16:00 Plaukimo Nr. 1 startas
• Plaukimai Nr. 2,

Šeštadienis, rugsėjo 17 d.
• 12:00 Pirmo dienos plaukimo startas
Plaukimai Nr. 3, Nr. 4, Nr.5,

Sekmadienis, rugsėjo 18 d.
• 11:00 Pirmo dienos plaukimo startas
Plaukimai Nr. 6, Nr. 7, Nr.8,
• 16:30 Varžybų uždarymas ir nugalėtojų apdovanojimas.

6.2 Regatos organizatoriai pasilieka teisę keisti lenktynių tvarkaraštį ir plaukimų skaičių.
6.3 Per vieną dieną gali būti įvykdytas vienas papildomas plaukimas, su sąlyga, kad nė viena jachtų klasė neaplenks lenktynių grafiko daugiau negu vienu plaukimu ir pakeitimas padarytas laikantis instrukcijos 3 punkto.
6.4 Paskutinę regatos dieną po 13.30 val. „Perspėjamasis“ signalas nebus duodamas.

7. KLASIŲ VĖLIAVOS
Klasių vėliavos yra jachtų klasių simboliai:
-470 – baltame fone;
-Burlentes – baltam fone;
-Laser-R – raudoname fone;
-Lase-4.7 – žaliame fone;
-Optimist A – baltam fone;
-Optimist B – raudonam fone;
-RS-280 – baltam fone;

8. DISTANCIJA
8.1 Lenktynės vyks trejose distancijose:
8.1.1 Distancijoje A lenktyniauja – 470;; Laser R; Laser 4,7 ir Optimist jachtų klasės.
8.1.2 Distancijoje B lenktyniauja – Burlentės(Viper 80/7.0 ir Viper 80/5.5).
8.1.3 Distancija C lenktyniauja – RS-280.

8.2 Distancija gali būti sutrumpinta.(žiūrėti BVT Taisyklė 32)
8.4 Distancijos ženklai 3; 4S/4P (vartai) ir 5, gali būti pastatyti po starto.

9. ŽENKLAI
9.1 Distancijos A ženklai Nr. 1; 2; 3; 5 bus pripučiamos raudonos bojos.
Distancijos ženklai Nr.1A;4S/4P(vartai) bus geltonos pripučiamos bojos.
9.2 Distancijos B ženklai Nr. 1 ir 2 bus pripučiamos raudonos bojos.
9.3 Starto ženklai bus lenktynių komiteto laivas dešiniajame linijos gale ir gairė su vėliavėle kairiajame starto linijos gale.
9.4 Finišo ženklai bus:
9.4.1 Distancijoje A lenktynių komiteto laivas iš dešiniojo linijos galo ir gairė su vėliavėle iš kairiojo linijos galo.
9.4.2 Distancijoje B lenktynių komiteto laivas iš kairiojo linijos galo ir gairė su vėliavėle iš dešiniojo linijos galo.

10. STARTAS
10.1 Startų tvarka:
10.1.1 Distancijoje A
-470
-Laser “Radial“
- Laser „4.7“
-Optimist A
-Optimist B
10.1.2 Distancijoje B
-Burlentes (Viper 80/7.0 ir Viper 80/5.5).
10.1.3 Distancijoje C
-RS-280
10.2 Lenktynių startas jachtų grupei bus duodamas, jeigu starto zonoje prieš pakeliant „Perspėjamąjį“ signalą, bus ne mažiau kaip dvi jachtos.
10.3 Starto linija bus tarp oranžinės vėliavos ant lenktynių komiteto laivo, dešiniajame starto linijos gale ir gairės su oranžine vėliava , kairiajame starto linijos gale.
10.4 Jachtos kurioms „ Perspėjamasis“ signalas nebuvo duotas turi vengti starto zonos visą laiką, kol vyksta plaukimų starto procedūra.
10.5 Bendro atšaukimo signalas bus laikomas iškeltas 2 min.
10.6 Jachtos, startavusios vėliau nei per 4 min. po starto signalo, bus laikomos nestartavusiomis (DNS) be nagrinėjimo. Tai keičia A4 ir A5 taisykles.
10.7 Sekančių tos dienos plaukimų “Perspėjamasis” signalas jachtų klasei gali būti duotas finišavus visoms jachtoms arba pasibaigus kontroliniam laikui. Pirmojo tos dienos plaukimo startų tvarkos eiliškumas neprivalomas.
10.8 Kai plaukimas buvo atidėtas ilgam laikui, arba tą pačią dieną turi būti įvykdytas daugiau negu vienas plaukimas, “Perspėjamasis” signalas pirmajam plaukimui ir kiekvienai sekančiai klasei bus duodamas kaip galima greičiau. Jachtų perspėjimui, kad plaukimas ar plaukimų seka prasidės tuojau pat, bus pakeltas „Dėmesio“ signalas, (oranžinė vėliava su vienu garsiniu signalu) likus 1 minutei iki “Perspėjamojo” signalo iškėlimo.

11 STARTO BAUDOS
11.1 Starto baudos taisyklė:
11.1.1 Jeigu kaip „Paruošiamasis“ signalas bus pakelta P vėliava, tai taisyklė 29.1 pakeista taip:
Jeigu kuri nors jachtos korpuso, įgulos arba įrangos dalis yra trikampyje, kurį sudaro starto linijos galai ir pirmas ženklas, per paskutinę minutę iki starto signalo ir ji yra atpažinta, ji bus diskvalifikuota šiam startui be nagrinėjimo. Jeigu taikoma 30.3 taisyklė, tai ši – ne.
11.2 Dalyvių informavimas
11.2.1 Jeigu starto metu galiojo Taisyklė 30.3, ir buvo signalizuotas bendras atšaukimas, tai jachtų, pažeidusių šią taisyklę, burių numeriai bus parodyti lenktynių komiteto laive ne vėliau kaip po 3 minučių. Ilgas garsinis signalas ir pakelta „L“ vėliava reiškia, kad burių numeriai jau paskelbti. Jachtos, kurių numeriai paskelbti, privalo pasitraukti iš starto zonos iki naujo „Paruošiamojo“ signalo, o po starto signalo - būti už lenktynių zonos ribų, kol bent viena jos klasės jachta dar lenktyniauja, tokiu atstumu kaip nurodyta šios instrukcijos 11.2.2 punkte.
11.2.2 Iki starto signalo, lenktynių zona yra 50 metrų nuo starto linijos.
Po starto signalo, lenktynių zona yra plotas kuriame gali lenktyniauti jachtos plius 50 metrų.

12 FINIŠAS
12.1 Finišo linija bus:
12.1.1 Distancijoje A tarp gairės su mėlyna vėliava ant laivo, dešiniajame finišo linijos gale ir tarp gairės su mėlyna vėliavėle, kairiajame finišo linijos gale.
12.1.2 Distancijoje B tarp gairės su mėlyna vėliava ant laivo, kairiajame finišo linijos gale ir tarp gairės su oranžine vėliavėle, dešiniajame finišo linijos gale.

13 BAUDŲ SISTEMA
13.1 Kaip numatyta 67 taisyklėje, žiuri gali be nagrinėjimo nubausti jachtą už 42 taisyklės pažeidimą.
13.2 Bus taikomas Priedas P .
13.3 Bus taikoma Bauda taškais:
13.3.1 Jachtos pažeidusios LI 2;10.4;18 ir 19 paragrafus, gaus 3-jų taškų baudą, kurie bus pridedami prie turimo paskutinio plaukimo rezultato, o jeigu iki pažeidimo nė vienas plaukimas dar neįvyko, tai bauda taškais bus pridėta prie pirmojo plaukimo rezultato. Kitų jachtų vietos ir taškai nesikeičia
13.3.2 Už LI 17.5; 17.6 ir17.7 paragrafo pažeidimą, geriausią vietą tame plaukime užėmusiai pažeidėjo jachtai, pridedami 5 baudos taškai. Kitų jachtų vietos ir taškai nesikeičia
13.4 Jachtos, pažeidusios 28.1 taisyklę, bus diskvalifikuojamos be protesto nagrinėjimo. Tai keičia 63.1 taisyklę.

14 KONTROLINIS LAIKAS
Jachtos, kurios nefinišuos per 15 min. po pirmos teisingai apiplaukusios distanciją ir finišavusios jachtos, bus laikomos nefinišavusiomis (DNF) be nagrinėjimo. Tai keičia taisykles 35; A4 ir A5.

15 PROTESTAI IR PRAŠYMAI ATITAISYTI REZULTATĄ
15.1 Lenktyniaujanti distancijoje ir ketinanti paduoti protestą jachta turi apie tai pranešti lenktynių komitetui po finišo.
15.2 Protestų blankus bus galima gauti lenktynių biure esančiame Bangpūčio buriavimo mokyklos patalpose. Protestai arba prašymai atitaisyti rezultatą ar pakartoti nagrinėjimą turi būti pateikti jam per protestų padavimų laiką
15.3 Protestų padavimo laikas visoms jachtų klasėms, yra 60 min. po paskutinės jachtos finišo paskutiniame tos dienos plaukime.
15.4 Tas pats laikas galioja lenktynių komiteto, protestų komiteto(Žiuri) protestams, prašymams ištaisyti rezultatą. Tai keičia 61.3 ir 62.2 taisykles.
15.5 Informacija apie protestus, protestų šalis ir liudininkus bus skelbiama ne vėliau kaip per 30min. nuo protestų pateikimų laiko pabaigos.
15.6 Sąrašas jachtų, kurios pagal 13.1 šios instrukcijos punktą buvo nubaustos be nagrinėjimo už 42 taisyklės pažeidimą, bus paskelbtas.
15.7 Protestai bus nagrinėjami regatos biuro patalpoje, kuri yra Neringos sporto mokykloje, jų pateikimo eilės tvarka, kaip galima greičiau, bet ne anksčiau kaip po 30 min. nuo protestų pateikimo laiko pabaigos.
15.8 Instrukcijos 2;10.4; 17;18; ir 19 punktų pažeidimas nebus pagrindas jachtai paduoti protestą. Tai keičia 60.1 (a) taisyklę.

16 TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS
16.1 Taškai bus skaičiuojami pagal BVT A priedo Linijinę taškų skaičiavimo sistemą. BVT B8 priedas nebus taikomas
16.2 Nuobaudos, skirtos protestų komiteto pagal LI 13.3 punktą, žymėjimas skaičiuojant taškus bus DPI.
16.3 Turi būti įvykdyti 3 plaukimai, kad regata būtų laikoma įvykusia.
16.4 Kai bus įvykdyti mažiau kaip 4 plaukimai, jachtos taškai surinkti visuose plaukimuose bus galutiniai.
16.5 Kai bus įvykdyti 4-7 plaukimai, tai jachtos surinkti taškai bus galutiniai, neįskaitant vieno blogiausio plaukimo.
16.6 Kai bus įvykdyti 8 plaukimai, tai jachtos surinkti taškai bus galutiniai, neįskaitant dviejų blogiausių plaukimų.

17. OFICIALŪS IR PAGALBINIAI LAIVAI
17.1 Lenktynių komiteto laivai bus iškėlę stačiakampes baltas vėliavas su raidėmis “RC”
17.2 Žiuri laivai bus iškėlę stačiakampes baltas vėliavas su raidėmis “JURY”
17.3 Visi trenerių, žiūrovų ir kito pagalbinio personalo laivai turi būti už lenktynių zonos ir staro zonos ribų lenktynių metu – nuo “Paruošiamojo” signalo iki jachtų finišo arba lenktynių atidėjimo, bendro atšaukimo ar nutraukimo, kaip nurodyta LI 1.4 ir 1.5 punktuose.
17.4 Pagalbiniai laivai turi būti registruoti lenktynių biure, pateikiant dalyvių užrašus varžyboms.
17.5 Pagalbiniams laivams draudžiama būti:
17.5.1 Arčiau kaip 50 metrų nuo bet kurios lenktyniaujančios jachtos.
17.5.2 Zonoje tarp starto linijos ir distancijos ženklų, laikotarpyje iki paruošiamojo signalo, kol visos jachtos grįžta į starto zoną po lenktynių komiteto signalų bendro atšaukimo, lenktynių atidėjimo ar nutraukimo atveju.
17.5.3 Tarp bet kurios lenktyniaujančios jachtos ir sekančio distancijos ženklo.
17.5.4 Tarp vidinės ir išorinės kilpų, trapecinėje distancijoje, jeigu abiejose lenktyniauja jachtos.
17.5.5 Arčiau kaip 50 metrų nuo finišo linijos ir ženklų, kaip jachtos finišuoja.
17.6 Likus iki bet kurios lenktyniaujančios jachtos 150 metrų, plaukiantys pagalbiniai laivai turi sumažinti savo greitį iki 5 mazgų.
17.7 Visi reikalavimai, išdėstyti LI 17.5 ir 17.6 punktuose, yra privalomi ir žiūrovų laivams.

18. ŠIUKŠLIŲ PAŠALINIMAS
Jachtoms draudžiama išmesti šiukšles į vandenį. Šiukšles galima atiduoti pagalbiniams arba lenktynių komiteto laivams.

19. RADIJO RYŠYS
Lenktynių metu jachta negali nei perduoti nei priimti radijo ryšio priemonių signalus, neprieinamus visoms jachtoms. Šis apribojimas taikomas ir mobiliems telefonams.

20. JACHTOS MATMENŲ IR ĮRANGOS KONTROLĖ
Jachtos ir jos įrangos atitikimas klasės taisyklėms ir lenktynių instrukcijai gali būti patikrintas bet kuriuo metu.

21. ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS
Regatoje buriuotojai dalyvauja išimtinai tik savo rizika. (Taisyklė 4: “Sprendimas lenktyniauti”). Varžybų organizatoriai neprisiims jokios atsakomybės už materialinius nuostolius ar asmens sužalojimą arba mirtį įvykusius ryšium su regata, prieš ją, jos metu ar po jos.

Lenktynių komiteto pirmininkas Linas Grabnickas