Lietuvos Laser Standard Olympinės Rinktinės Kandidatų Reitingavimo ir atrankos sistema

LIETUVOS LASER STANDARD JACHTŲ KLASĖS OLIMPINĖS RINKTINĖS KANDIDATŲ REITINGAVIMO IR ATRANKOS SISTEMA Į ISAF PASAULIO ČEMPIONATĄ, LASER STANDARD PASAULIO IR EUROPOS ČEMPIONATĄ IR 2016 M. OLIMPINES ŽAIDYNES

1. Bendrosios sąvokos
1.1. Atrankos dalyvis – buriuotojas, reitinguojamas ISAF Laser Standard jachtų klasėje.
1.2. Reitingavimo sistema – ISAF patvirtinta ir vykdoma varžybų ir sportininkų reitingavimo sistema olimpinėms jachtų klasėms: http://www.sailing.org/rankings/index.php
1.3. Paraiškų pateikimo diena – 7 kalendorinės dienos iki vardinių paraiškų termino pabaigos, numatytos varžybų nuostatuose.

2. Atrankos sistema
2.1. Atrankoje gali dalyvauti Lietuvos buriuotojai - Atrankos dalyviai.
2.2. Atranka tarp buriavimo Atrankos dalyvių vykdoma pagal ISAF reitingavimo sistemą.
2.3. Atrankos sistema naudojama varžyboms, kuriose yra dalyvių kvota.
2.4. Atrankos rezultatai fiksuojami paraiškų pateikimo dieną.

Šis principas galioja visoms varžyboms, tame tarpe ir OŽ

Priimta 2013 02 27 d. LBS tarybos posėdyje Vilniuje

http://lbs.lt/en/varzybu-nuostatai.html